අංගම්පොර වෙද ගෙදරිනුත් කොරෝනා ඖෂධයක් සොයාගෙනලු

Gossip

ධම්මික පැණිය මෙන් තවත් බෙහෙතක් නිපදවන පුද්ගලයකු පිළිබදව මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ ජායාරූප සහිතව පුවතක් පළ වී තිබේ.

අංගම්පොර වෙද ගෙදර නමින් හැදින්වෙන ෆේස්බුක් පිටුවක දැක්වෙන්නේ විශාල සෙනගක් මෙම පුද්ගලයාගෙන් කොරෝනා ඖෂධය ගැනීමට පැමිණෙමින් සිටින බවකි.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය නීති පිළි නොපදිමින් ඇතැම් පුද්ගලයන් මොහුගෙන් බෙහෙත් ගැනීමට පැමිණ සිටින ආකාරයක්ද දැකගත හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *