හරිත බලශක්ති භාවිතය දිරිගැන්වීමේ බ්‍රික්ස් විශේෂ සමුළුව හෙට

Foreign

හරිත බලශක්ති භාවිතය දිරිගැන්වීම අරමුණු කරගත් බ්‍රික්ස් රටවල විශේෂ අන්තර්ජාතික සමුළුවක් හෙට ඇරඹේ.

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැවැත්වෙන මෙම සමුළුව ඉන්දියාව විසින් සංවිධාන කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා වාර්තා කර සිටියේ.

ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව, බ්‍රසීලය සහ දකුණු අප්‍රිකාව මෙම සමුළුවට එක්වන අතර, කාබන් විමෝචනයෙන් තොර හයිඩ්‍රජන් බලශක්ති භාවිතය දිරිගැන්වීම සහ අත්දැකීම් හුවමාරුව මෙහි අරමුණයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *