ඇමරිකාවේ ගුවන් යානා රැගෙන යන නෞකාවක කම්පන අත්හදා බැලීමක් (VIDEO)

Foreign

ඇමරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් ගුවන් යානා රැගෙන යන ජෙරල්ඩ් ආර් ෆෝඩ් නෞකාව පූර්ණ නැව් කම්පන අත්හදා බැලීමකට භාජනය කර තිබේ.

මෙම අත්හදා බැලීම ඇමරිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් සිදුකර ඇති අතර, ඊට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ 18,143 ක් යොදාගෙන ඇත.

ඇමරිකාවේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ එම පිපිරීම සටහන් වී ඇත්තේ රික්ටර් මාපකයේ 3.9 ක කම්පනයක් ලෙස බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *