එයාර් ඉන්ඩියා, ටාටා සමාගමට විකුණයි

Foreign

පාඩු ලබමින් සිටි ඉන්දියාවේ ජාතික ගුවන් සේවාව වන “එයාර් ඉන්ඩියා” එරට විශාලතම ව්‍යාපාරික සමාගම ලෙස සැලකෙන ටාටා සමූහයට විකුණා තිබේ. 

ඉන්දීය රජය විසින් එම ගුවන් සමාගම විකුණා ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.4කට බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි. වසර 1932දී “එයාර් ඉන්ඩියා” ස්ථාපිත කර තිබුණේද ටාටා සමුහය විසිනි. කෙසේවෙතත්, 1953 දී එය ඉන්දීය රජය යටතට ගෙන තිබුණි. 

ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලින 9.5ක පාඩු ලබා තිබුණු “එයාර් ඉන්ඩියා” විකුණා දැමීමට ඉන්දීය රජය වසර කිහිපයක් පුරාවටම උත්සහ දරා තිබුණි. “එයාර් ඉන්ඩියා”  සතුව ගුවන් යානා 130ක්, දහස් ගණනක පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් ඇතුළු වටිනා වත්කම් රැසක් පවතියි. 

ටාටා සමාගම සතුව මේ වන විටත් ගුවන් යානා සමාගම් දෙකක් පවතියි. ඒ, සිංගපෝ එයාර්ලයින්ස් හවුල්කරුවෙකු ලෙස සිටින Vistara හා මැලේසියාවේ AirAsiaBhd හවුල්කරුවෙකු ලෙස සිටින AirAsia India ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *