ඥානක්කා යළිත් බලවත් වෙයි

Gossip

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 72 සංවත්සරයේ සියලු කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ අනුරාධපුරයේ ඥානක්කා නම් කාන්තාවගේ උපදෙස් අනුව බව අභ්‍යන්තර තොරතුරුවලින් අනාවරණය වෙයි.

එම සංවත්සර උළෙල අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා සහ යුධ හමුදාපතිවරයා ඇය හමුවීමට ගොස් ඇති බව විවිධ වාර්තාවල පල වේ. යුද හමුදාවේ සංවත්සරය පැවැත්වෙන අතරතුර ඒ වෙනුවෙන් අලුතින් සිදු කරන ලද සියලුම වතාවත් සඳහා උපදෙස් දී ඇත්තේ ඥානක්කා බව හෙළි වේ.

ජනාධිපතිවරයා අනුරාධපුරයේ සිට ජාතිය අමතා කතා කිරීම සහ ඉන් අනතුරුව විවිධ කටයුතුවලදී ඇයගෙන් ලබාගන්නා උපදෙස්වලට මූලිකත්වය ලබාදී තිබිණි. මෙරට හමුදාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දියාව සමග දැඩි සහයෝගී තාවයක් අනුගමණය කිරීමේ පිළිවෙතක් මේ වනවිට අනුගමණය කරන්නේද එම උපදෙස් අනුව බව වැඩි දුරටත් හෙළි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *