තුවාන්ලාගෙන් ස්ටිකර් ගත්තාට බැසිල්, ආටිගල, ගුණසිරි උසාවි කැඳවයි

Local

ඉන්දීය සමාගමක් වන තුවාන් සෙකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් සමග එක්ව දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන අරක්කු සහ බියර් බෝතල්වල ප්‍රමිතිය සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීමේ සුරබදු දෙපාර්තමේන්තු වැඩසටහන අත්හිටුවීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ගොනු කර තිබූ පෙත්සමක් විභාග කිරීමට අභියාචනාධිකරණය තීරණය කළේය.

ඒ සඳහා උසාවිය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා (වගඋත්තරකරුවන්ට) නොතීසි නිකුත් කරන ලදී.

රතු බඹරැන්දගේ ලසන්ත කුමාර නමැති අය ජයමුදිතා ජයසූරිය මගින් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම ගොනු කර තිබිණි.

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල, සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි, තුවාන් සෙකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (ඉන්දීය සමාගම) සහ නීතිපති පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත.

සුබෝධ රාජකරුණා සහ ධම්මික ගනේපොල යන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම කැඳවන ලදී.

ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ පෙත්සමේ කරුණු තහවුරු කරමින් පවසා සිටියේ එකී ඉන්දීය සමාගමට ආරක්ෂක ස්ටිකරය මුද්‍රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරය පැවැරීම සද්භාවයෙන් කරනු ලැබූවක් නොව පැහැදිලිවම වංචනික ගනුදෙනුවක් බවයි.

ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් මත්පැන් බෝතල්වල හඳුනා ගැනීමේ සටහන් කරනු ලබන අතර ස්ටිකර් ඇලවීම යල් පැනගිය ක්‍රමය දැන් ක්‍රියාත්මක නොවේ.

බැංකු චෙක්පත්, ඡායා පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන රජයේ මුද්‍රණාලයට එම කටයුත්ත බාරදුන්නා නම් ඉන්දීය සමාගටම ගෙවන මුදලින් 90% ක ප්‍රතිශතයක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකිවන බවද ජනාධිපති නීතිඥ රාජපක්ෂ පෙන්නා දුන්නේය.

ඔහු තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් ඉන්දීය සමාගම ඉදිරිපත් කළ ස්ටිකරය ඉතා බාල වර්ගයේ එකක් බවත්, එවැනි ස්ටිකරයක් ඕනෑම මුද්‍රණාලයකින් මුද්‍රණය කළ හැකි බවත් පැවැසීය.

වගඋත්තරකාර ඉන්දීය සමාගම කෙන්යාව, ලයිබීරියාව, සූඩානය යනාදී රටවල මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සිදුකර වංචා කර ඇති බවට සහ අසාදු ලේඛනගත සමාගමක් බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වී ඇතැයිද එවැනි සමාගමකට මේ ටෙන්ඩරය පැවැරීම ප්‍රශ්න ගත බවද අවුරුදු 5 කට පෙර එනම් 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ අනුමත කර තිබූ ටෙන්ඩරය ක්‍රියාත්මක නොකර ඉහළ මිල ගණනකට ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කිරීම නිසා වැඩිපුර මිලියන 1100 ක් ගෙවිය යුතු වන බවද ජනාධිපති නීතිඥ රාජපක්ෂ පැවැසීය.

පෙත්සම් විභාගය 2022 පෙබරවාරි 1 වැනිදා පැවැත්වේ.

පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් විජයදාස රාජපක්ෂ සමග නීතිඥ දසුන් නාගහහේන, රචිත රාජපක්ෂ, මාධව ජයවර්ධන, ජයමුදිතා ජයසූරිය පෙනී සිටියහ.

වගඋත්තරකාර මුදල් ඇමැති බැසිල්, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සහ නීතිපති වෙනුවෙන් රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ සුරංග විමලසේන පෙනී සිටියේය.

ඉන්දියානු සමාගම වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන සහ නවීන් මාරපන පෙනී සිටියහ.

ඉන්දීය සමාගමක් වන තුවාන් සෙකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් සමග එක්ව දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන අරක්කු සහ බියර් බෝතල්වල ප්‍රමිතිය සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීමේ සුරබදු දෙපාර්තමේන්තු වැඩසටහන අත්හිටුවීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ගොනු කර තිබූ පෙත්සමක් විභාග කිරීමට අභියාචනාධිකරණය තීරණය කළේය.

ඒ සඳහා උසාවිය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා (වගඋත්තරකරුවන්ට) නොතීසි නිකුත් කරන ලදී.

රතු බඹරැන්දගේ ලසන්ත කුමාර නමැති අය ජයමුදිතා ජයසූරිය මගින් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සම ගොනු කර තිබිණි.

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල, සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි, තුවාන් සෙකියුරිටි ප්‍රින්ටර්ස් (ඉන්දීය සමාගම) සහ නීතිපති පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත.

සුබෝධ රාජකරුණා සහ ධම්මික ගනේපොල යන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම කැඳවන ලදී.

ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ පෙත්සමේ කරුණු තහවුරු කරමින් පවසා සිටියේ එකී ඉන්දීය සමාගමට ආරක්ෂක ස්ටිකරය මුද්‍රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරය පැවැරීම සද්භාවයෙන් කරනු ලැබූවක් නොව පැහැදිලිවම වංචනික ගනුදෙනුවක් බවයි.

ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් මත්පැන් බෝතල්වල හඳුනා ගැනීමේ සටහන් කරනු ලබන අතර ස්ටිකර් ඇලවීම යල් පැනගිය ක්‍රමය දැන් ක්‍රියාත්මක නොවේ.

බැංකු චෙක්පත්, ඡායා පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන රජයේ මුද්‍රණාලයට එම කටයුත්ත බාරදුන්නා නම් ඉන්දීය සමාගටම ගෙවන මුදලින් 90% ක ප්‍රතිශතයක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකිවන බවද ජනාධිපති නීතිඥ රාජපක්ෂ පෙන්නා දුන්නේය.

ඔහු තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් ඉන්දීය සමාගම ඉදිරිපත් කළ ස්ටිකරය ඉතා බාල වර්ගයේ එකක් බවත්, එවැනි ස්ටිකරයක් ඕනෑම මුද්‍රණාලයකින් මුද්‍රණය කළ හැකි බවත් පැවැසීය.

වගඋත්තරකාර ඉන්දීය සමාගම කෙන්යාව, ලයිබීරියාව, සූඩානය යනාදී රටවල මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සිදුකර වංචා කර ඇති බවට සහ අසාදු ලේඛනගත සමාගමක් බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වී ඇතැයිද එවැනි සමාගමකට මේ ටෙන්ඩරය පැවැරීම ප්‍රශ්න ගත බවද අවුරුදු 5 කට පෙර එනම් 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ අනුමත කර තිබූ ටෙන්ඩරය ක්‍රියාත්මක නොකර ඉහළ මිල ගණනකට ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කිරීම නිසා වැඩිපුර මිලියන 1100 ක් ගෙවිය යුතු වන බවද ජනාධිපති නීතිඥ රාජපක්ෂ පැවැසීය.

පෙත්සම් විභාගය 2022 පෙබරවාරි 1 වැනිදා පැවැත්වේ.

පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් විජයදාස රාජපක්ෂ සමග නීතිඥ දසුන් නාගහහේන, රචිත රාජපක්ෂ, මාධව ජයවර්ධන, ජයමුදිතා ජයසූරිය පෙනී සිටියහ.

වගඋත්තරකාර මුදල් ඇමැති බැසිල්, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සහ නීතිපති වෙනුවෙන් රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ සුරංග විමලසේන පෙනී සිටියේය.

ඉන්දියානු සමාගම වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන සහ නවීන් මාරපන පෙනී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *