ජනාධිපතිගේ හොරයක් එළියට

Gossip

රසායනික පොහොර භාවිතයට කිසිසේත්ම ඉඩ නොදෙන බව දැඩි ලෙස ප්‍රකාශ කර සිටි ජනාධිපතිවරයා කිසිදු ප්‍රසිද්ධියක් නොදී රසායනික පොහොර සහ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට ඉඩ දී ඇති බව මේ වනවිට තහවුරු වී ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය උදිත් ජයසිංහ රසායනික පොහොර සහ යෙදවුම් ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ තීරණය තහවුරු කර තිබේ. විද්වතුන් කණ්ඩායමක් සහ ආණ්ඩුවේ පාර්ශව ගණනාවක් මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට කරුණු පැහැදිලි කර ඇති අතර ඊට ඇහුම්කන් දුන් ජනාධිපතිවරයා එම තීරණය ගෙන ඇති බව කියවේ.

එහෙත් මේ දක්වා ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයෙන් මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් සිදු කර නැත. මේ අතර ඇමතිවරුන් මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිබුනේ දෙසැම්බර් මාසය වනවිට පොහොර ප්‍රශ්නයට ස්තීරවම විසඳුම් ලබා දෙන බවය.

Lankatruth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *