කවුරුත් කතා නොකරන අමරදේවයන්ගේ භෂ්මාවශේෂ ගැන සජබ මන්ත්‍රීගෙන් යෝජනාවක්

Local

අභාවප්ප්‍රාප්තවූ ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේවයන් වෙනුවෙන් බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමි පිවිසුමෙහි වඩාත් සුදුසු ස්ථානයක අනුස්මරණ ස්මාරකයක් ඉදිකීරීම සදහා අද කොළඹ මහනගර සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් විය.

අමරදේවයන් අභාවප්ප්‍රාප්තව වසර 05ක් ගතවී ඇතත් ඒ මහතාගේ භෂ්මාවශේෂ තවමත් කොළඹ ජයරත්න මල් ශාලාවේ තැන්පත් කොට ඇත්තේ ගතවූ කාලය අමරදේවයන්ව සංවේදී යැයි පවසන කිසිදු කලාකරුවෙකුට හෝ මතක් නොවීම හේතුවෙනි.

එම නිසා යෝජිත අනුස්මරණ ස්මාරකය ඉදිකරවා නිසි ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව අමරදේවයන්ගේ භෂ්මාවශේෂ එහි තැන්පත් කිරීම අමරදේවයන්ට කරනා ගෞරවයක් බව කොළඹ මහනගර සභාවේ සජබ නාගරික මන්ත්‍රී සුජීව සම්පත් මහතා යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අවධාරණය කලේය.

සුජීව සම්පත් මහතාගේ යෝජනාව කොළඹ මහනගර සභාවේ මහසභාව ඒකමතිකව අද සම්මත කරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *