ස්කොට්ලන්ත පොලීසිය ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබාදෙන පුහුණු වැඩමුළු අත්හිටුවීමට තීරණය කරයි!

Local

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් ට ලබා දෙන පුහුණු වැඩමුළු අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව ස්කොට්ලන්ත පොලීසිය (Police Scotland) සජීවී සාකච්ඡාවකදී තහවුරු කළේය.

ඒ ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලද මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම සිදුවන බවට ලැබි චෝදනා පදනම් කරගෙනය.

ස්කොට්ලන්ත පොලීසියේ ප්‍රධාන පොලිස් කොස්තාපල් ඉයන් ලිවින්ග්ස්ටෝන් මහතා අද දින පැවති අධිකාරී සංවාදයකදී (Authority Meeting) තහවුරු කර සිටියේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැදි මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන් විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත එල්ල කරන චෝදනා මත පදනම් ව සිදුකරන ලද විමර්ශනයන් ගේ සොයාගැනීම් අවිනිශ්චිත බවත්, මෙම තත්ත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන් හට පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බවත් ය.

දැනට ස්කොට්ලන්ත පොලීසිය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට ලබා දෙන පුහුණු වැඩසටහන් ලබන වසරේ මාර්තු මස අවසාන වන බවත්, අදාළ වැඩසටහන් වලට අදාළව නවක පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු නොවන බවත්, මේ පිළිබඳව කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්වරයාට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බවත් හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

මෙම මස මුලදී ස්කොට්ලන්තයේ සන්ඩේ පෝස්ට් පුවත්පත පළ කළ වාර්තාවක දැක්වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව සිදුවූ බවට චෝදනා නැඟෙන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පැමිණි එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයා විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට ලබා දෙන පුහුණු වීම් නතර කරන මෙන් ස්කොට්ලන්ත පොලීසියෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි. ස්කොට්ලන්ත පොලීසිය විසින් ලබා දෙන පුහුණුවීම් වලට මුවා වී ඉහළ පොලිස් සේවාවක් ලබා දෙන බවට එය සහතිකයක් කරගනිමින් පොලිස් වධහිංසනය ඇතුළු බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් සාධාරණීකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය කටයුතු කර ඇති බවට එම නියෝජිතයා පෙන්වා දී තිබිණි. ඒ අනුව රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබි මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වී ඇති චෝදනා සත්‍ය යැයි ඔප්පු වූවහොත් අදාළ පුහුණු වැඩමුළු වහා නතර කරන මෙන් එම නියෝජිතයා ස්කොට්ලන්ත පොලීසියෙන් ඉල්ලා තිබිණි.

මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ස්කොට්ලන්ත ප්‍රධාන කොස්තාපල් ඉයන් ලිවින්ග්ස්ටෝන් මහතා අවධාරණය කළේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමඟ පවත්වා ගන්නා සබඳතා තුළ ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයන් ඉහළ නංවා ගැනීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් දිගටම පවත්වා ගන්නා මුත්, ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ කරුණු පිළිබඳව කරන ලද විමර්ශනයන් හි ප්‍රතිඵල අවිනිශ්චිත බැවින් අදාළ පුහුණු වැඩමුළු අත්හිටුවීමට තම ආයතනය තීරණය කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *