මාධ්‍යවේදී විශ්වලිංගම්ට හමුදාවෙන් අමාණුෂික ප්‍රහාරයක්

Local

මාධ්‍යවේදී විශ්වලිංගම් විශ්වචන්ද්‍රන්ට මුලතිව් හිදි හමුදා භටයන් විසින් ඉතා අමාණුෂික ලෙස ප්‍රහාරයක එල්ල කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ මාධ්‍යවේදී විශ්වලිංගම් විශ්වචන්ද්‍රන් මේ වනවිට මුලතිව් දිසා රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

‘මුලතිව් මාධ්‍ය සමාජයයේ භාණ්ඩාගාරිකද වන විශ්වලිංගම් විශ්වචන්ද්‍රන් මුල්ලිවෛක්කාල නාමපුවරුව ඡායාරූප ගනිමින් සිටියදී හමුදා භටයන් විසින් කම්බි ඒතු තල්පිත්තකින් ඔහුට පහරදී තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් පොලස්ථානය වෙත පැමිණිලි කර තිබේ. ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ හමුදා භටයන්ගේ සහ මාධ්‍යවේදියාගේ ඇඳුම්වල ලේ පැල්ලම් සහ මඩ පැල්ලම් දක්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *