ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ගැන ජීඇල් කියන්නේ බොරු – ගුරු සංගම් කියයි

Local

ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා අයවැයෙන් මුදල් වෙන් නොකර එම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන බවට අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා කරන ප්‍රකාශ ගුරුවරුන් රැවටීමක් පමණක් බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසන එම සංගමය එහි මෙසේ ද සඳහන් කර තිබේ.

මෙවර අයවැයෙන් සමස්ත අධ්‍යාපනය සඳහාම වෙන් කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 126 කි. එය 2019 වසරේ වෙන් කළ මුදලටත් වඩා අඩු මුදලකි. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා අවම කිරීම සඳහා යෝජිත මෙම අතුරු වැටුප් දීමනාව ලබාදීම සඳහා වසරකට රුපියල් බිලියන 60 ක පමණ මුදලක් අවශ්‍ය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි. එහෙත් අයවැය යෝජනාවල ගුරු වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් බිලියන 60ක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කර නැත. මේ තත්ත්වය මත අධ්‍යාපන වැය ශීර්ෂයේ තුළ අමතර රුපියල් බිලියන 60 ක මුදලක් වෙන් නොකර අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට මෙම දීමනාව ලබාදෙන්නේ කෙසේ දැයි අපි විමසා සිටිමු.

අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශය හුදෙක් ගුරු විදුහල්පතිවරු නැවත වරක් රවටා ඔවුන්ගේ විරෝධය සමනය කිරීමේ උත්සාහයක් පමණක් බව ප්‍රකාශ කර සිටිමු. මේ තත්ත්වය මත තවදුරටත් මෙවැනි බොරු පොරොන්දුවලට නොරැවටෙන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය සියලු ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. එසේම ගුරු විදුහල්පතිවරු තවදුරටත් රැවටීමට ලක් නොකර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින මෙම වැටුප් විෂමතා ගැටලුව විසඳීමට අදාළ අතුරු වැටුප් යෝජනාව කඩදාසිවලට සීමා නොකොට ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට ලබාදීමට කඩිනමින් කටයුතු යොදන ලෙස ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *