මහින්දනන්ද අළුත්ගමගේ නිදොස් කොට නිදහස්

Breaking News

රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩුවෙන් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසයේ රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට චෝදනා කරමින් ඒ මහතාට පවරා තිබූ නඩුවෙන් මෙලස නිදොස්කොට නිදහස් කර තිබෙනවා.

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳිගේ මහතානියෝගය ලබා දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *