විජේදාස විපක්ෂයට !

Gossip

ආණ්ඩු පක්‍ෂය නියෝජනය කරනු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරයකු විපක්‍ෂය සමග එක්වනු ඇතැයි විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රකාශකයෙක් අනාවරණය කරයි.

එම මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය කාලයේදී වත්මන් ආණ්ඩුව ගනු ලැබූ ඇතැම් කි‍්‍රයාමාර්ග ප‍්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කරනු ලැබූවෙකි.

ඒ අනුව හෙතෙම ඉදිරියේදී විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරමින් විපක්‍ෂයේ අසුන්ගනු ඇතැයි විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළ අතර ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ බවටද දේශපාලන කරලිය තුල කසුකුසුවක් නිර්මාණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *