කායවර්ධන ශූර ලූෂන්ගෙන් මුදල් අවභාවිතාවක් ගැන ප්‍රශ්න කෙරේ

Sports

කායවර්ධන සම්මේලනයේ සිදුවූ බව කියන මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ලෝක කාය වර්ධන ශූර ලූෂන් පුෂ්පරාජ් ගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ.

ක‍්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකක විසින් ඔහුගෙන් මෙම ප්‍රකාශය සටහන් කරගෙන ඇත.

2018 2019 කාලයේදී සිදු වූ බව කියන මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි මත සිදුකරන ලද විමර්ශනවලදී හෙළිවී ඇත්තේ ලූෂන් පුෂ්පරාජ ද එම කාලයේ දී කායවර්ධන සම්මේලනය විසින් ගෙවීම් කර ඇති බවයි.

එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ප‍්‍රකාශය සටහන් කර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *