මුදල් ඇමැති මාස 3කින් මැතිසබයට වචනයක් කියලා නෑ

Political

රට ව්‍යසනයකට මුහුණ දී ඇති අවස්ථාවක මුදල් ඇමැතිවරයා රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මාස 3ක් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා  කර නොමැති බවත් මුදල් ඇමැතිවරයාට රටේ මූල්‍යම තත්ත්වය පිළිබඳ  පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙසට වහාම නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසත් විපක්ෂයේ  ප්‍රධාන සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  ඊයේ  (10දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කළේය.

“අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ 148 වැනි වගන්තිය යටතේ මුදල් බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. නමුත් අපේ මුදල් ඇමැතිතුමා අවසන් වරට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළේ පසුගිය දෙසැම්බර් 10යි. දැන් මාස 3ක් වෙනවා. මේ මාස 3 ඇතුළත වචනයක් කතා කරලා නෑ. 

රටේ ව්‍යසනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා සෑම අංශයකම. නමුත් රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මාස 3ක් එතුමා කිසිවක් ප්‍රකාශයක් කරලා නෑ. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ආණ්ඩු පක්ෂය කැඳවලා කරුණු කිව්වා. නමුත් මාස 3ක් පාර්ලිමේන්තුවට වචනයක් කිව්වේ නෑ. එම නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා වහාම නියෝගයක් දෙන්න. පාර්ලිමේන්තුවට රටේ මූල්‍ය තත්ත්වය දැනුම් දෙන්න කියලා. තවත් කල් දාන්න බෑ. ලැජ්ජයි කියන්න පාර්ලිමේන්තුවේ වචනයක් කියන්නේ නෑ. නමුත් ලෝකේ වටේ යනවා හිඟාකමින් යුද්ධයක් තියෙන රුසියාවෙනුත් ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉල්ලලා. ලැජ්ජා නැද්ද? අනික් කාරණය තමා මුදල් බලය පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන්නේ. ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්තම් මොනවද ඔය පුටුවට වෙලා කරන්නේ”   යැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා පැවැසීය. 

ඊට පිළිතුරු දෙමින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන  පැවැසුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකුට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට හෝ ප්‍රකාශයක් කරන ලෙසට නියෝග කිරීමට තමාට බලයක් නොමැති බවය.

කෙසේ නමුත් මන්ත්‍රිවරයෙක් මාස 3ක් අඛණ්ඩව  පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණියහොත් ඔහුට හෝ ඇයට ස්ථාවර නියෝග යටතේ ක්‍රියාත්මක විය හැකි බව කථානායකවරයා  වැඩිදුරටත්  පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *