රටේ සෞඛ්‍ය කොට්ඨාස 354න් 240කම කොවිඩ්

Local

මෙරට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 354 අතුරින් 240කම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය අතින් ඉහළ අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

ඔවුන් එළිදක්වන ලද නවතම සිතියමකින් ඒ බව පෙන්වාදී ඇත. මේ අනුව සමස්ත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස අතුරින් සියයට 67ක්ම ඉහළ අවදානම් තත්ත්වයක පවතී. ඉකුත් 11 වැනිදා සිට 25 වැනිදා දක්වා වූ දින 14ක කාලයේ කොවිඩ් වයිරසය පැතිරීමේ තත්ත්වය අනුව මෙම සිතියම සකස් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *