බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි ක්‍රිකට් පිටියට වඩියි…

Uncategorized

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ධුරය සඳහා තරඟ කිරීමට පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරත්න හිමියන් විසින් සිය නාමයෝජනා භාර දෙනු ලදී.

උතුරු පළාතේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් උන්වහන්සේ සිය නාමයෝජනා ලබාදුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි වසර දෙකක කාලය සඳහා ලබන මැයි 20 වන දින නව නිලධාරි මඩුල්ලක් තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මැතිවරණය මැයි මස 20 වෙනිදා දින පෙරවරු 10.30 සිට කොළඹ -07 හි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පිහිටි ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *